Vision

Hur vill vi att det skall vara i vår värld?

Gavante AB gör det lättare för dig som ledare att nå dina mål och därmed skapa ekonomisk framgång som ger långsiktigt hållbar tillväxt i vår region.

Kommentar:

Regionen vi verkar i behöver fler organisationer som ger en långsiktigt hållbar tillväxt. Jämför vi historiskt Gävle och Uppsala så ser vi en skillnad i den tillväxt och glädje som återfinns i Uppsala. Gävle har inte haft samma tillväxt och vi arbetar för att Gävleborg skall få en hållbar tillväxt som ger oss mening och glädje. Denna strävan återfinns i alla våra beslut och handlingar.

Värderingar

Hur ska vi bemöta oss själva och andra?

  •  Vi visar våra kunder, varandra och oss själva ömsesidigt förtroende och respekt.
  •  Vi är medvetna att vi är beroende av andra.
  •  Vi tror på professionalism och glädje

Kommentar:

Världen runt oss behöver fler professionella aktörer som samtidigt vågar visa och skapa glädje både som individer och ledare. Detta innebär också att vi bara accepterar uppdrag som vi vet vi är duktiga på att utföra.