Open spatial Office

Gavante inviger Open spatial Office den 11/4.
Kontoret är en satsning för att ytterligare sätta Gävle på kartan som huvudstad för Geografiska
informationssystem (GIS). Open Spatial Offices är sprunget ur det behov som uppstått av den
framgångsrika utvecklingen av GIS-industrin i Gävleborg. Vi tror att genom samarbete
och nätverkande över branchgränser så kan GIS som marknadssegment ge vår
region tillväxt och goda framtidsutsikter