Julmys på Gavante

December är åter här och vi firar årets slut med traditionsenlig sammankomst med alla företag på Gavante.

I år medverkade, i en form eller annan, följande bolag: Bylero AB, Fürst & Partners AB, Coca-Cola Sweden AB,
Criss AB, Essunga Plantskola AB, AB Fenrir,  Fläkt Woods AB, GISSweden AB, Invotech Solutions AB, Kontorspoolen AB, RCON-Sweden AB, Temagon AB och MarcStevens & Partners AB

IMG_0233-large

 

IMG_0235-large

Vid tillställningen passade även Gavantes nya VD, Therese Öman (bilden nedan) på att göra en kort introduktion om sina förväntningar på 2016.

IMG_0234-large

I år har 4 av medlemsföretagen nyanställt och ett av företagen har lämnat Gavantes tillväxtform då de nu vuxit ur den. Ett gott betyg på att det går att skapa tillväxt i regionen genom samarbete. Då vi summerar antalet nya arbetstillfällen i Gävle, genererade av företag som startat i Gavante,  så ser vi att det nu är drygt 70 nya arbetstillfällen som skapats av dessa företag.

Vi ser med glädje fram mot 2016!