Invigning av Open Spatial Office

Torsdagen den 11/4 invigdes Gavantes nya företagshotell med syfte att främja tillväxten i regionen.

Invigningstalare var Patrik Falk, delägare Gavante, Johan Bång, VD FPX, och Carina Blank, Kommunalråd Gävle.

 

“Det här är ett bra exempel på ett privat initiativ som inte bara ser till de egna affärerna utan också vill spela roll i den regionala tillväxten” – Carina Blank (S).

invigning1

 

Vi på Gavante vill tacka alla som deltog i invigningen idag och som tillsammans med oss vill i framtiden skapa mening, glädje och ekonomisk framgång.

invigning4 invigning3 invigning2