Bilder ur Gävle Stadsarkivs bildarkiv

Känn din historia

För att kunna nå dina framtida mål så måste du känna till din historia. Så är det även för Gavante och historien vi har kommer från ett av Gävles bryggerier.

Bildrad 1

Nr:10.067.  Gefle Bryggeri AB, Gustavsbro. Mälteri och lagerkällare.

Nr:10.087. Gefle Bryggeri AB, Gustavsbro. Foto: Reimers, Gefle. År 1909.

Nr:10.065.  Gefle Bryggeri AB, Gustavsbro. Brygghusbygnaden och maskinhuset. Fotograf Anna Nordlöw, Gävle. År 1896. 

Bildrad 2

Nr:10.080. Gefle Bryggeri AB, Gustavsbro. Elis Bergström kör hästen till höger. Bremberg stående till höger. Hans dotter Ann-Marie står på trappan. År 1929.

Nr:10.074.  Gefle Bryggeri AB, Gustavsbro. Disponentbostaden längst till vänster. Foto: Reimers.  

Nr:10.071. Gefle Bryggeri AB, Gustavsbro. Pilsnertappning.

Bryggeriets historia

  • Gustavsbro/Gustafsbro bryggeri eller Gefle bryggeri AB , Gävle, 1856-1942
  • Genom hopslagning med Porterbryggeriet, Wadmans Bryggeri och Gefle Ångbryggeri bildades Gefle Förenade Bryggerier 1942
  • Söderhamnsbryggeriet Bockens köper Gefle Förenade Bryggerier 1959, koncentrerar verksamheten till Gävle och fokuserar på varumärket Bockens.
  • Omdöpt till Bockens Bryggerier 1960
  • Såldes till TILL-bryggerierna 1976.
  • 1978 flyttade tillverkningen av "Bockens drycker" till Östersund och en depå inrättades vid det nedlagda bryggeriet. Det mesta av bryggeribyggnaderna är rivna men en modern depåbyggnad har byggts på en del av tomten.
  • Till-bryggerier behöll varumärket "Bocken" ända till Falcon tog över verksamheten 1989. Och fram till dess satt fortfarande Bockens logon på depån. Falcon marknadsförde "Bocken" fram till 1996 då Carlsberg tog över Falcon, och konkurrensverket tvingade till försäljning av flera av de egna varumärkena.
  • Sedan Falcon bytt namn till Carlsberg Sverige blev en Carlsberg-skylt monterad på depån där Bockens-bryggeriet en gång låg.Den är numera nedmonterad och depån är borta från Gävle.