Civilminister Ardalan Shekarabi

Invotech fick besök av Civilminister Ardalan Shekarabi.

Besöket började med en introduktion av Gavantes företagshotell och de företag som sitter här. Invotech fick sedan presentera sin verksamhet och belyste utmaningarna och möjligheterna inom Industri 4.0. Invotech berättade om projekten på Sandvik och Ovako och hur vi arbetar med att optimera materialflöden samt om den digitaliseringsprocess vi har för att skapa nya värden inom industrin.